Begeleiding bij Als Thuis

De doelgroep van Als Thuis en Alles voor Thuis is divers en uiteenlopend te noemen. Dit, omdat Als Thuis kijkt naar de persoon in kwestie en diens hulpvragen. Op basis van een klik, en mogelijke samenwerking om diens hulpvraag te kunnen bedienen of niet. Hierin wordt er altijd eerlijk gekeken naar vraag en aanbod, wat is hierin goed en het beste voor de cliënt en kunnen wij dit in alle eerlijkheid bieden. Is er een klik, zien wij een samenwerking, en kunnen wij de hulpvraag veilig genoeg bedienen dan gaan we over naar de intake procedure en vanuit daar wordt de indicatie en het dossier bekeken (via de Driestroom). De diagnoses, leeftijden en hulpvragen kunnen  dus verschillen binnen Als Thuis. Wij zijn wel volwassenen zorg en hebben enkel nog, anno 2021, indicaties vanuit de WLZ ZIN.

 

(Binnen de WLZ en Als Thuis vallen dus diagnoses van LVB tot autisme tot veelal wel te zeggen meervoudige diagnoses binnen Als Thuis en een gedragscomponent).

(ZIN staat voor Zorg In Natura, wat betekent dat je geen huur betaald voor je zelfstandige appartement en iedere maandag boodschappen geld ontvangt van Als Thuis, wel staat er vanuit het zorgkantoor een CAK bijdrage, maar dit valt buiten Als Thuis om) 

Onze cliënten noemen we "Bewoners"

Per bewoner van Als thuis bekijken we wat past en nodig is. Om een zo zelfstandig mogelijk bestaan te leiden naar wens van de persoon. Dit met nadruk op persoon. Als Thuis kijkt naar de persoon in kwestie, staat naast de persoon en is niet bang om out of the box te denken. Je zou het persoonsgerichte zorg kunnen noemen, waarin het welzijn/welbevinden en de ontwikkeling van de cliënt centraal staat, die woonachtig is in een appartement in de wijk om een zo normaal mogelijk maatschappelijk bestaan te leiden met aandacht voor zelfzorg, tijdsbesteding, zingeving, sociaal netwerk.

Begeleiding
& Behandeling

Als Thuis maakt veelal gebruik van het sociale competentie model. Maar dit kan verschillen per persoon. Dit wordt de maandagen bekeken en besproken. Wij hebben dan vergaderingen gepland staan met het gehele team, inclusief onze behandelaar Bas en hoofdbehandelaar Lieda op de actieve achtergrond.

 

Elke bewoner heeft 2 persoonlijk begeleiders en wij bieden dagbesteding op maat.

 

Dit alles binnen de wens en het kunnen van de bewoners.

Ieder jaar wordt er door de behandelaar Bas en Romy, als zijnde inhoudelijk verantwoordelijke binnen Als Thuis overleg over de hulpvragen, wensen en behoeften van de bewoner. Daarnaast wordt gekeken wat Als Thuis kan bieden in deze. Dit komt in samenwerking tot een plan in ONS. Ieder halfjaar wordt er geëvalueerd, en mag je als bewoner eigenlijk altijd je doelen/hulpvragen erbij pakken en bespreekbaar maken. Zo nodig ook Als Thuis. Iedere week zie je minimaal 3x je aanspreekpunten, persoonlijk begeleiders, het team van Als Thuis. En is er dagelijks contact. In de 3 contactmomenten per week kan er inhoudelijk gesproken worden of op aanvraag van. Als Thuis probeert hierin evenwichtigheid voor de bewoner te bewaken.

Huisregels & Gedragscode

Wij hebben natuurlijk wel huisregels en een gedragscode te hanteren binnen de Driestroom en Als Thuis. Maar hierin zeggen we ook altijd; alles is bespreekbaar en kan in overleg een uitzondering zijn. Maar soms ook niet. Dit wordt weer per persoon bekeken. (behalve algehele regel-en wet geving als agressie, vervuiling en harddrugs).

Foto door oud bewoner Romeo Zorg Als Thuis Nijmegen

Begeleiding op maat

Het wonen binnen Als Thuis is wonen en begeleiding op maat. Het is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Vanuit samenwerking gekeken, naast de bewoners staande. Het is 24-uurszorg in nabijheid. Je hebt een zelfstandig appartement, maar kunt ook gebruik maken van groepsmomenten als de kookclub die iedere avond samen kookt en eet. Niets moet hierin maar de mogelijkheden worden wel geboden voor de bewoners die daar behoefte aan hebben.

Iedereen heeft zijn eigen PLAN/ONS, afspraken en minimaal 3 contactmomenten  in de week en een dagbesteding. Iedere dag proberen wij de lijntjes kort te hebben met onze bewoners. Dat kan van dagelijks zien zijn tot app contact of overleg. Je kunt hier zo geborgen of zelfstandig wonen als je zelf wilt en goed is. Er staat ook geen vaste einddatum voor uitstroom. Bij passende hulpvraag en mogelijkheid kunnen wij in samenwerking met de Driestroom en gemeente 2 maal per jaar een WBB traject bieden voor de bewoners die wensen ambulant te gaan wonen.