• Cliënten

    Iedere cliënt bij Als thuis heeft een 24 uurs indicatie die loopt via het zorgloket van de Driestroom. Ieder cliënt heeft een individueel plan waarmee gewerkt wordt. In het individuele plan staan de begeleidingsdoelen en wensen verwerkt. Daar zal begeleiding ook op rapporteren. Het plan wordt om de 6 /12 maanden geëvalueerd/aangepast met de cliënt, persoonlijk begeleider en behandelaar van Als thuis. Als thuis vindt het belangrijk dagelijks contact te hebben met haar cliënten. Meerdere malen per week zijn er dan ook zogenoemde contactmomenten met de client en begeleider om een goede samenwerkingsband te onderhouden Op moment wonen er 16 cliënten binnen Als thuis, dit is tevens ons maximum. Dit is op het moment ook het maximale aantal cliënten die kunnen wonen bij Als thuis. Wij werken wel met wachtlijsten die via het zorgloket van de Driestroom lopen.