• Dagstructuur

  Iedere cliënt heeft een individuele dag structuur. De structuur die in grote lijnen gehanteerd wordt is:

  Tijd Activiteit
  8:00 medicatie en wek rondje, zo nodig
  9:00 inloophuis geopend of individuele contact momenten
  15:00 overdracht
  16:00 maaltijd voorbereiden en eventueel individuele contact momenten
  17:30 Eten en opruimen
  18:30 inloophuis geopend of individuele contact momenten
  20:00 koffie moment voor wie wil
  21:00 inloophuis geopend of individuele contact momenten