• Klachtenregeling

    Klachtenregeling loopt via de Driestroom. Bij opname bij Als thuis krijgt u een klachtenregeling folder overhandigd. Met tevens de contact gegevens van een vertrouwenspersoon.