• Visie

    De crisistijd in de zorg en de kanteling van de zorg in 2014 hebben wij persoonlijk en van dichtbij mee gemaakt. De zorg verandert en zal nog meer gaan veranderen. Dit brengt moeilijkheden en mogelijkheden met zich mee. Wij hebben een idee en visie ontwikkeld hoe daarop in te spelen en daar te zijn waar nodig…voor de cliënten! Dit alles door juist naar de mogelijkheden te kijken en deze zo goed mogelijk te benutten. Wij zijn kleinschalig en staan dicht naast de cliënt in deze fase om een goede en veilige plek te creëren die voelt als een thuis voor de cliënten. Zodat deze kanteling van de zorg positiviteit en zelfstandigheid kan betekenen voor de cliënt, maar de rechten en zorg wel blijft bestaan waar nodig. Een plek waar de doelgroep een ware thuis krijgen in de vernieuwde maatschappij. Wij werken voornamelijk met jong volwassenen uit de zogenoemde LVB+ en of psychiatrie doelgroep. Door de veranderingen in 2015 is het juist deze doelgroep die in een grijs gebied valt en die wij proberen op te vangen. Tussen de beschermd woonvormen en het ambulant wonen in, bieden wij het vernieuwde spettermodel wonen, zodat ook deze doelgroep een eerlijke kans krijgen in de vernieuwde maatschappij. Dit gebeurt vaak aan de hand van zelfstandigheidstraining, coaching en kamer training. Zodat de doelgroep kan en mag leren, en zichzelf kunnen en durven zijn. Ze kunnen werken aan individuele doelen; als de stappen kleiner maken naar en samenwerken met de samenleving en wijken waarin je woont. Als “kwetsbare”doelgroep in deze maatschappij kunnen participeren en eigen regie kan nemen om te leven hoe je wenst, dit alles met een goede basis en handvaten in huis……Als thuis…….uw kracht onze zorg!

    Wij hebben inmiddels een klein en krachtig team achter ons staan wat bestaat uit een GZ-psycholoog en 3 ervaren begeleiders en werken vanuit een franchiseconcept vanuit stichting de Driestroom.

    Ondernemersgroep Driestroom