Wonen bij Als Thuis

Als thuis is er voor mensen met een passende indicatie die kiezen voor Zorg In Natura ( ZIN ) die zo zelfstandig mogelijk willen wonen, maar hier nog wel zorg bij nodig hebben. Dit is in een vorm van spettermodel wonen. Wij bieden persoonlijke begeleiding in de vorm van begeleiding in nabijheid in overleg met de cliënt (eventueel het netwerk), en kijken naar bijkomende wensen. Wij zien dat ieder mens anders is en ieder mens een andere vorm van zorg/hulpvraag heeft waarop wij aan willen sluiten. Maar we zijn ook eerlijk waardeer wij een hulpvraag helaas niet kunnen bedienen. Toch proberen we wel altijd mee te denken en durven out of the box te denken voor een mens en diens hulpvragen/ wensen.

 

De bewoner geeft aan wat hij of zij nodig heeft, wenst, niet wenst en wat de indicatie is. Daarnaast komt het advies van Als thuis. Welke zorg denken wij dat nodig is n.a.v. het intake gesprek met ons en een behandelaar. Vervolgens zal er in samenwerking een begeleidingsplan komen. Dit in samenwerking met een hoofd behandelaar. De invulling van dit begeleidingsplan kan verschillende uitwerkingen hebben, maar zal voornamelijk aansluitend zijn bij de behoefte en het kunnen van de mens. 

 

Zo kan er gewerkt worden aan dagstructuur, dagbesteding, zelfstandigheid, hygiëne/zelfzorg, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid vergroten en vaardigheden ontwikkelen, specialistische begeleiding ASS, maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan samen koken, een planning maken, boodschappen doen, poetsen of sporten, maar ook meer behandel inhoudelijke zaken en therapie vormen. Individueel of in groepsverband. De begeleiding kan dus breed ingevuld worden. Wij kijken voornamelijk naar de behoefte van de cliënt.

Belangrijke uitgangspunten

  • De zorgvraag centraal staat.
  • De begeleiding vindt plaats in de eigen leefomgeving.
  • Netwerkbegeleiding: het netwerk kan erbij betrokken worden, mocht dit overeengekomen worden. Wij proberen een netwerk te creëren om als steunsysteem te functioneren. Studding.
  • Levensloopbegeleiding: Uiteindelijke doelen zijn gericht op het bereiken van een zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in onze samenleving.
  • Bruggen bouwen tussen bewoners en de samenleving.
  • Wij bieden een combinatie van studio verhuur en begeleiding. Hierdoor werkt Als thuis met een begeleidingsplan en met huisregels. Dit alles in overleg met de bewoner.