• Zorgkosten

    Alle cliënten van Als thuis worden aangemeld via het zorgloket van de Driestroom. De vergoedingen zullen ook altijd via het zorgloket van de Driestroom lopen. De Driestroom heeft contracten lopen met het zorgkantoor/ WLZ en de gemeenten/ WMO. Om te wonen bij Als thuis is het noodzakelijk dat er een 24 uurs indicatie is. Dit kan Zorg in Natura zijn of PGB, de voorkeur gaat echter uit naar ZIN.